Furth Niemcy

14 marca 2018 | 2016

montaż ogrzewania ściennego

miejsce:
Fürth, Niemcy

termin:
lipiec/sierpień 2016

zakres prac:
Kompleksowe wykończenie domu poprzez montaż prefabrykowanych płyt glinianych o grubości 16 mm na powierzchni 420 m2 oraz montaż ogrzewania ściennego na powierzchni 210 m2. Następnie na ścianach, gdzie zostało zamontowane ogrzewanie ścienne został nałożony tynk gliniany gruboziarnisty, a na całości tynk gliniany drobnoziarnisty.

Tynk gliniany grubo i drobnoziarnisty był nakładany maszynowo przy pomocy agregatu tynkarskiego. Po wyschnięciu I – warstwy (około 2 tygodnie) nałożona została II warstwa tynku drobnoziarnistego wraz z siatką podtynkową na całej powierzchni co wyeliminowało ryzyko powstania pęknięć tynku na skutek kurczenia gliny (tynku glinianego) lub ruchów konstrukcji budynku. Po wyschnięciu II warstwy (około 1 tygodnia) tynk gliniany został zagruntowany naturalnym gruntem kazeinowym własnej produkcji.

montaż ogrzewania ściennego

montaż ogrzewania ściennego

montaż ogrzewania ściennego

montaż ogrzewania ściennego

montaż ogrzewania ściennego

montaż ogrzewania ściennego

montaż ogrzewania ściennego

montaż ogrzewania ściennego

montaż ogrzewania ściennego

montaż ogrzewania ściennego

montaż ogrzewania ściennego