TYNKI GLINIANE PODKŁADOWE (BAZOWE)

TYNK GLINIANY GRUBOZIARNISTY BRĄZOWY

Grubość warstwy: 5 - 30 mm
Skład: glina, mieszanka kruszyw (uziarnienie 0 - 5 mm)

TYNK GLINIANY GRUBOZIARNISTY BRĄZOWY Z SIECZKĄ SŁOMIANĄ

Grubość warstwy: 5 - 30 mm
Skład: glina lessowa, mieszanka kruszyw (uziarnienie 0 - 5 mm), sieczka słomiana

TYNK GLINIANY MASZYNOWY 06

Grubość warstwy: 5 - 20 mm Skład: glina, mieszanka kruszyw (uziarnienie 0 - 0,6 mm), metyloceluloza <0,5%

TYNKI GLININIANE STRUKTURALNE​

TYNK GLINIANY STRUKTURALNY BIAŁY

Grubość warstwy: 5 - 20 mm
Skład: glina, mieszanka kruszyw (uziarnienie 0 - 3 mm), metyloceluloza <0,5%

TYNK GLINIANY STRUKTURALNY BIAŁY Z SIECZKĄ SŁOMIANĄ

Grubość warstwy: 5 - 20 mm
Skład: glina, mieszanka kruszyw (uziarnienie 0 - 3 mm), sieczka słomiana (dł. do 30mm), metyloceluloza <0,5%

TYNK GLINIANY STRUKTURALNY BARWIONY​

Grubość warstwy: 5 - 20 mm Skład: glina, mieszanka kruszyw (uziarnienie 0 - 3 mm), koloeowe ziemie i glinki, metyloceluloza <0,5%

TYNKI GLINIANE DROBNOZIARNISTE

TYNK GLINIANY DROBNOZIARNISTY BRĄZOWY

Grubość warstwy: 1 - 3 mm
Skład: glina lessowa, mieszanka kruszyw (uziarnienie 0 - 0,6 mm)

TYNK GLINIANY DROBNOZIARNISTY BIAŁY

Grubość warstwy: 1 - 3 mm
Skład: glina, mieszanka kruszyw (uziarnienie 0 - 1 mm), metyloceluloza <0,5%

TYNK GLINIANY DROBNOZIARNISTY BARWIONY

Grubość warstwy: 1 - 3 mm
Skład: glina, mieszanka kruszyw (uziarnienie 0 - 1 mm), kolorowe ziemie i glinki, metyloceluloza <0,5%

TYNKI GLINIANE GRUBOZIARNISTE BARWIONE

TYNK GLINIANY GRUBOZIARNISTY BARWIONY

Grubość warstwy: 5 - 20 mm
Skład: glina lessowa, mieszanka kruszyw (uziarnienie 0 - 5 mm), kolorowe ziemie i glinki