Strawbale

STRAWBALE

Naturalne budownictwo

1. Czy budowa domu w technologii Strawbale, czyli popularnie domu ze słomy, jest droższa niż w przypadku zastosowania popularnych materiałów budowlanych?

Całkowity koszt budowy budynku w technologii Strawbale jest uzależniony od systemu w jakim zostanie on wybudowany. W systemie zleconym, gdzie robocizna i materiały dostarcza wyspecjalizowana firma wykonawcza koszt budowy będzie o około 10-20% wyższy niż w przypadku budowy z materiałów nie naturalnych. Należy pamiętać, że pracochłonność przy tego typu budynku jest wyższa co przekłada się na wyższe koszty.

2. Jak dobre właściwości izolacyjne ma słoma?

Słoma ma bardzo dobre właściwości izolacyjne, badania przeprowadzone w Polsce wykazały, że posiada współczynnik przewodzenia ciepła na poziomie 0,069 W/(m*K). Zastosowanie słomy jako izolacji termicznej pozwala na projektowanie i budowanie budynków energooszczędnych i dodatkowo przy zastosowaniu np. warstwy wełny drzewnej Steico nawet osiągnięcie standardu budynku pasywnego.

3. Czy budynki w technologii Strawbale są łatwopalne?

Luźna słoma, czy pojedyncze bale słomy rzeczywiście są łatwopalne. Jednak gotowe ściany wypełnione sprasowanymi kostkami słomy i obustronnie otynkowane tynkiem glinianym i wapiennym o grubości około 3 cm już nie. Według badań niemieckich i austriackich otynkowane dwucentymetrową warstwą tynku glinianego ściany słomiane posiadają odporność ogniową 90 minut, co spełnia tamtejsze wymogi prawa budowlanego. Dlatego podczas budowy budynku Strawbale należy zachować ostrożność, utrzymać porządek i jak najszybciej wykonać pierwsze warstwy tynków wewnętrznych i zewnętrznych.

4. Co w przypadku zawilgocenia ścian ze słomy?

Jeżeli podczas budowy przestrzegane są podstawowe zasady i słoma nie zostanie narażona na zawilgocenie czy zamoknięcie, budynek w technologii Strawbale będzie bardzo trwały, są ponad stuletnie budynki zbudowane ze słomy, które do tej pory zachowane są w bardzo dobrym stanie. Słoma użyta do budowy budynku Strawbale musi być sucha i pozostać sucha podczas transportu, przechowywania oraz podczas czasu trwania budowy.

5. Czy słoma przyciąga myszy i inne szkodniki?

Odpowiednie wykonanie i zabezpieczenie ścian ze słomy powodują, że myszy nie mają możliwości zagnieżdżenia się i takie ściany nie są dla nich atrakcyjne pod tym względem.

technologia strawbale
technologia strawbale
technologia strawbale
technologia strawbale
technologia strawbale
technologia strawbale