Węgierka

14 marca 2018 | 2015

tynk gliniany cena

miejsce:
Węgierka, Polska

termin:
październik/grudzień 2015

zakres prac:
W tej realizacji do naszych zadań należał między innymi montaż mat trzcinowych na ścianach z dyli drewnianych, będących jednocześnie nośnikiem tynków glinianych dwuwarstwowych położonych na powierzchni 150 m2. Ponadto cała powierzchnia tynków glinianych została zagruntowana gruntem kazeinowym. Zajęliśmy się także termomodernizacją ścian zewnętrznych i połaci dachowych przy wykorzystaniu materiałów izolacyjnych z włókien drzewnych firmy Steico, takich jak Steico Flex oraz Steico Universal.

Remont domu w Węgierce to pierwszy projekt firmy Santerra Natural Builders w województwie podkarpackim. Węgierka to wioska położona na malowniczych terenach, niedaleko miejscowości Pruchnik, mniej więcej w połowie odległości pomiędzy Przemyślem a Rzeszowem.

Inwestorzy zdecydowali się na brązowy tynk gliniany dwuwarstwowy. Przed przystąpieniem do prac tynkarskich konieczne było zastosowanie mat trzcinowych na całej powierzchni ścian drewnianych. Z racji tego, że tynk gliniany nie „trzyma się drewna” maty trzcinowe zapewniły połączenie tynku ze ścianami. Na jednej ze ścian w korytarzu zamontowaliśmy rurki instalacji ogrzewania ściennego. Ze względu na nierówności starych ścian z dyli drewnianych grubość pierwszej warstwy tynku wahała się od 10 do 40 mm. Po wyschnięciu tynku glinianego gruboziarnistego, przystąpiliśmy do nakładania tynku drobnoziarnistego. W celu zabezpieczenia przeciw powstawaniu pęknięć, na całej powierzchni tynków zastosowaliśmy siatkę jutową. Siatka jutowa to naturalny odpowiednik siatki z włókna szklanego. Na koniec tynki gliniane zagruntowaliśmy dwukrotnie naturalnym gruntem kazeinowym.

W zakres zlecenia wchodziła również poprawa parametrów izolacyjnych ścian i połaci dachowych. Do tego celu użyliśmy produktów z wełny drzewnej firmy Steico. Wykonaliśmy kompleksowo docieplanie połaci dachowych, które w ogóle nie posiadały izolacji, używając wysokiej jakości membran i mat izolacyjnych Steico Flex. Na ścianach zewnętrznych zamontowaliśmy stelaż pod drewnianą fasadę wentylowaną, przestrzeń pomiędzy konstrukcją wypełniliśmy szczelnie matami Steico Flex. Następnie całość zabudowaliśmy twardymi płytami Steico Universal.

tynk gliniany cena

tynk gliniany cena

tynk gliniany cena
tynk gliniany cena

tynk gliniany cena

tynk gliniany cena

tynk gliniany cena

tynk gliniany cena

tynk gliniany cena

tynk gliniany cena