Netphen Niemcy

14 marca 2018 | 2017

izolacja cieplna od wewnatrz

miejsce:
Netphen, Niemcy

termin:
luty 2017

zakres prac:
Montaż mat trzcinowych, wyrównanie ścian tynkiem glinianym, montaż płyt Steico Internal, montaż instalacji ogrzewania ściennego, izolacja cieplna od wewnątrz, tynki gliniane.

Realizacja polegająca na adaptacji starego budynku w technologii szachulcowej na gabinet fizjoterapii. Prace rozpoczęliśmy od montażu mat trzcinowych na belkach drewnianych jako nośnika tynku glinianego. Następnie wykonaliśmy pierwszą warstwę tynków glinianych w celu wyrównania ścian i przygotowania do kolejnych etapów.

Po wyschnięciu pierwszej warstwy gliny przystąpiliśmy do montażu płyt z wełny drzewnej Steico Internal. Płyty te są przeznaczone do termomodernizacji ścian od wewnątrz, w tym przypadku gwarantują brak strat ciepła z ogrzewania ściennego w kierunku ścian, cała energia cieplna jest przekazywana do wewnątrz pomieszczenia. Płyty Steico Internal zostały przyklejone do tynku glinianego na zaprawie glinianej a następnie przytwierdzone za pomocą łączników mechanicznych.

Kolejnym etapem był montaż instalacji ogrzewania ściennego. Ogrzewanie ścienne jest najbardziej efektywnym i korzystnym dla człowieka systemem ogrzewania. Dodatkowo docieplenie budynku od wewnątrz w połączeniu z tynkami glinianymi ściany grzewcze działają jak piec doskonale akumulując ciepło. Zastosowanie ogrzewania ściennego pozwala na obniżenie temperatury w pomieszczeniu nawet o 2 stopnie Celcjusza przy zachowaniu komfortu cieplnego, co z kolei przekłada się na obniżenie kosztów ogrzewania.

Po sprawdzeniu szczelności instalacji ogrzewania ściennego przystąpiliśmy do wykonania tynków glinianych o łącznej grubości 35 mm.

W czasie potrzebnym do wyschnięcia warstwy tynku gruboziarnistego wykonaliśmy zabudowę połaci dachowych z użyciem prefabrykowanych płyt glinianych. Płyty gliniane zostały zamocowane wkrętami ze stali nierdzewnej do drewnianej konstrukcji. Następnie cała na całej powierzchni płyt nałożyliśmy warstwę tynku glinianego drobnoziarnistego.

izolacja cieplna od wewnatrz

izolacja cieplna od wewnatrz

izolacja cieplna od wewnatrz

izolacja cieplna od wewnatrz

izolacja cieplna od wewnatrz

izolacja cieplna od wewnatrz

izolacja cieplna od wewnatrz

izolacja cieplna od wewnatrz

izolacja cieplna od wewnatrz

izolacja cieplna od wewnatrz

izolacja cieplna od wewnatrz

izolacja cieplna od wewnatrz

izolacja cieplna od wewnatrz