Narcos Narcos

Tynk gliniany gruboziarnisty ze słomą

Naturalny tynk gruboziarnisty ze słomą

tynk brazowy gruboziarnisty ze slomaZastosowanie:
Gliniana zaprawa tynkarska do użycia wewnątrz pomieszczeń. Do aplikacji ręcznej lub maszynowej na wszystkich chłonnych podłożach lub z zastosowaniem nośnika tynku w postaci np. mat trzcinowych.

Skład:
Naturalna glina, kruszywo o uziarnieniu 0-5 mm, sieczka słomiana długości do 30 mm.

Opakowania i wydajność:
big-bag 1,2 t (680 l zaprawy tynkarskiej, 45 m2 przy grubości warstwy 15 mm)
worek 25 kg (15 l zaprawy tynkarskiej, 1 m2 przy grubości warstwy 15 mm)

Przygotowanie zaprawy:
Tynk należy wymieszać z wodą (ok. 10-15%) do uzyskania odpowiedniej konsystencji. Tynk można mieszać przy użyciu mieszarek, ręcznych mieszadeł lub ręcznie.

Podłoże:
Podłoże musi być nośne, suche, wolne od zanieczyszczeń, odpowiednio chropowate i chłonne.

Tynkowanie:
Tynk gliniany może być nakładany ręcznie lub przy pomocy agregatów tynkarskich. Minimalna grubość warstwy to ok. 5 mm, maksymalna ok. 30 mm. Po wyschnięciu poprzedniej warstwy można nakładać kolejną.

Czas przydatności do użycia:
Tynk gliniany nie zawiera w swoim składzie żadnych chemicznych środków wiążących, gotowa mieszanka pozostaje zdatna do użycia przez kilka dni. Można również bez obawy pozostawić mieszankę w wężach i agregacie tynkarskim.

Schnięcie:
Należy zapewnić warunki umożliwiające szybkie schnięcie tynku, odpowiednią wentylację pomieszczeń lub zastosowanie osuszaczy powietrza.